درحال بارگذاری...

ویدئو دستگیری عایشه گل چنار و فرکان چالیک اوغلو در پی نزاع

اخیرا در ترکیه بین این دو که یکی بازیگر است و گویا با هم در گذشته رابطه داشتند در خیابان نزاغ صورت میگیرد با مداخله کارکنان محل نزدیک نزاغ گسترده و در نهایت پلیس مداخله می کند و در نهایت ۱۲ نفر محروح میشوند .

(بازدید ۱۰۴۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به